انجام عمل جراحی آب مروارید روی اردک
در لینک می توانید ویدئو مربوط عمل جراحی آب مروارید (Cataract) را روی اردک ببینید که برای اولین بار انجام شد.


Powered By FekreBartar

All rights reserved. SiMedix Co. 2017